User Tools

Site Tools


131930-5250-jas-la-gi

Jas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5250
Tên thay thế 1984 QF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1707520
Viễn điểm quỹ đạo 3.1893928
Độ lệch tâm 0.1900398
Chu kỳ quỹ đạo 1602.5744468
Độ bất thường trung bình 134.94737
Độ nghiêng quỹ đạo 13.48805
Kinh độ của điểm nút lên 134.36770
Acgumen của cận điểm 209.03113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5250 Jas (1984 QF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5250 Jas
131930-5250-jas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)