User Tools

Site Tools


131730-5034-joeharrington-la-gi

Joeharrington
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5034
Tên thay thế 1991 PW10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8842742
Viễn điểm quỹ đạo 2.7228894
Độ lệch tâm 0.1820242
Chu kỳ quỹ đạo 1277.0381795
Độ bất thường trung bình 329.08382
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30243
Kinh độ của điểm nút lên 309.64764
Acgumen của cận điểm 328.46150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5034 Joeharrington (1991 PW10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5034 Joeharrington
131730-5034-joeharrington-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)