User Tools

Site Tools


131630-4609-pizarro-la-gi

Pizarro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4609
Tên thay thế 1988 CT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7726072
Viễn điểm quỹ đạo 3.4464816
Độ lệch tâm 0.1083558
Chu kỳ quỹ đạo 2002.8275474
Độ bất thường trung bình 102.59584
Độ nghiêng quỹ đạo 13.34362
Kinh độ của điểm nút lên 188.98742
Acgumen của cận điểm 115.51958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0582
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

4609 Pizarro (1988 CT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi Eric Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4609 Pizarro
131630-4609-pizarro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)