User Tools

Site Tools


131430-4065-meinel-la-gi

Meinel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten,
I. van Houten-Groenveld
T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4065
Tên thay thế 2820 P-L, 1976 JF6, 1986 GQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 11 tháng 7 năm 2009
Cận điểm quỹ đạo 2.0927
Viễn điểm quỹ đạo 2.4413
Bán trục lớn 2.26703
Độ lệch tâm 0.076883
Chu kỳ quỹ đạo 1,246.76
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19,78
Độ bất thường trung bình ?
Độ nghiêng quỹ đạo 5.168
Kinh độ của điểm nút lên ?
Acgumen của cận điểm ?
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.834

(4065) Meinel là một tiểu hành tinh kiểu S trong họ Flora thuộc Vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 ở đài thiên văn Palomar bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels.[1][2]

  • http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=4065
  1. ^ Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Paul Herget und Tom Gehrels, The Palomar-Leiden Survey of Faint Minor Planets, 1970 [1]
  2. ^ Minor Planet Discoveries
131430-4065-meinel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)