User Tools

Site Tools


131330-5912-oyatoshiyuki-la-gi

Oyatoshiyuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima và T. Urata
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5912
Tên thay thế 1989 YR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9986401
Viễn điểm quỹ đạo 2.8112695
Độ lệch tâm 0.1689490
Chu kỳ quỹ đạo 1362.2562020
Độ bất thường trung bình 335.90945
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36751
Kinh độ của điểm nút lên 116.12831
Acgumen của cận điểm 335.33483
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5912 Oyatoshiyuki (1989 YR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1989 bởi T. Niijima và T. Urata ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5912 Oyatoshiyuki
131330-5912-oyatoshiyuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)