User Tools

Site Tools


131230-5777-hanaki-la-gi

Hanaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5777
Tên thay thế 1989 XF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0272201
Viễn điểm quỹ đạo 3.0936727
Độ lệch tâm 0.2082552
Chu kỳ quỹ đạo 1496.4835754
Độ bất thường trung bình 227.78905
Độ nghiêng quỹ đạo 8.71732
Kinh độ của điểm nút lên 113.42075
Acgumen của cận điểm 254.95967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5777 Hanaki (1989 XF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of minor planet names. Springer. tr. 488. ISBN 978-3540002383. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5777 Hanaki
131230-5777-hanaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)