User Tools

Site Tools


131030-5504-lanzerotti-la-gi

Lanzerotti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5504
Tên thay thế 1985 FC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4208465
Viễn điểm quỹ đạo 2.8059281
Độ lệch tâm 0.0736748
Chu kỳ quỹ đạo 1543.1356568
Độ bất thường trung bình 162.71536
Độ nghiêng quỹ đạo 13.69006
Kinh độ của điểm nút lên 60.29724
Acgumen của cận điểm 134.01915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5504 Lanzerotti (1985 FC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1985 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5504 Lanzerotti
131030-5504-lanzerotti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)