User Tools

Site Tools


130930-5377-komori-la-gi

Komori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5377
Tên thay thế 1991 FM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0522488
Viễn điểm quỹ đạo 2.3232036
Độ lệch tâm 0.0619261
Chu kỳ quỹ đạo 1181.9194299
Độ bất thường trung bình 114.27736
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02691
Kinh độ của điểm nút lên 337.45384
Acgumen của cận điểm 200.32636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5377 Komori (1991 FM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1991 bởi S. Otomo và Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5377 Komori
130930-5377-komori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)