User Tools

Site Tools


130830-5249-giza-la-gi

Giza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Thomas, N. G.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5249
Tên thay thế 1983 HJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7118335
Viễn điểm quỹ đạo 3.6235637
Độ lệch tâm 0.1439105
Chu kỳ quỹ đạo 2059.2743826
Độ bất thường trung bình 178.50769
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16736
Kinh độ của điểm nút lên 122.95310
Acgumen của cận điểm 57.41572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0517
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

5249 Giza (1983 HJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1983 bởi Thomas, N. G. ở Flagstaff.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5249 Giza
130830-5249-giza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)