User Tools

Site Tools


130730-5138-gyoda-la-gi

Gyoda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hioki và Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5138
Đặt tên theo Gyōda
Tên thay thế 1990 VD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5674564
Viễn điểm quỹ đạo 3.6273104
Độ lệch tâm 0.1710886
Chu kỳ quỹ đạo 1991.0898728
Độ bất thường trung bình 45.27638
Độ nghiêng quỹ đạo 0.79934
Kinh độ của điểm nút lên 193.69205
Acgumen của cận điểm 262.69161
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5138 Gyoda (1990 VD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi Hioki và Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5138 Gyoda
130730-5138-gyoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)