User Tools

Site Tools


130630-5033-mistral-la-gi

Mistral
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5033
Đặt tên theo Frédéric Mistral
Tên thay thế 1990 PF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7788640
Viễn điểm quỹ đạo 3.0648488
Độ lệch tâm 0.0489389
Chu kỳ quỹ đạo 1824.2600130
Độ bất thường trung bình 233.46228
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51120
Kinh độ của điểm nút lên 143.26944
Acgumen của cận điểm 142.52469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5033 Mistral (1990 PF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5033 Mistral
130630-5033-mistral-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)