User Tools

Site Tools


130530-4825-ventura-la-gi

Ventura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4825
Đặt tên theo Ventura
Tên thay thế 1988 CS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8781630
Viễn điểm quỹ đạo 2.6247748
Độ lệch tâm 0.1658055
Chu kỳ quỹ đạo 1233.9494031
Độ bất thường trung bình 95.50099
Độ nghiêng quỹ đạo 3.96342
Kinh độ của điểm nút lên 306.15044
Acgumen của cận điểm 65.51494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

4825 Ventura (1988 CS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4825 Ventura
130530-4825-ventura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)