User Tools

Site Tools


130430-4608-wodehouse-la-gi

Wodehouse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Henri Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4608
Đặt tên theo P. G. Wodehouse
Tên thay thế 1988 BW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8469067
Viễn điểm quỹ đạo 2.8794665
Độ lệch tâm 0.2184677
Chu kỳ quỹ đạo 1326.9221370
Độ bất thường trung bình 260.50136
Độ nghiêng quỹ đạo 7.44589
Kinh độ của điểm nút lên 203.26354
Acgumen của cận điểm 202.44802
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4608 Wodehouse (1988 BW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1988 bởi Henri Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4608 Wodehouse
130430-4608-wodehouse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)