User Tools

Site Tools


130330-b-o-l-c-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Bảo Lạc là thị trấn huyện lị của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thượng Hà
  • Đông giáp xã Cô Ba, xã Khánh Xuân
  • Nam giáp xã Phan Thanh, xã Hồng Trị
  • Tây giáp xã Hồng Trị, xã Thượng Hà

Thị trấn Bảo Lạc có tuyến quốc lộ 34 nối với thị xã Cao Bằng và tỉnh Hà Giang, ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 217 cũng đi qua địa bàn thị trấn. Dòng sông Gâm chảy qua thị trấn theo hướng đông nam-tây bắc, sông Nhi A hợp lưu với sông Gâm trên địa phận thị trấn Bảo Lạc. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Bảo Lạc có 3.681 cư dân, trong đó có 1.831 nam và 1.850 nữ.[2]

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, thị trấn Bảo Lạc được mở rộng trên cơ sở điều chỉnh 304 ha diện tích tự nhiên và 498 người của xã Hồng Trị; 215 ha diện tích tự nhiên và 162 người của xã Thượng Hà. Thị trấn Bảo Lạc lúc đó có 1.103 ha diện tích tự nhiên và 3.447 người.[1]

Thị trấn Bảo Lạc có các tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 11 và hai xóm Nà Pằn và Nà Dường. Ngoài sông Gâm, trên địa bàn thị trấn còn có suối Neo và suối Pác Pẹt. Núi chính trên địa bàn là núi Khuổi Tậu.

130330-b-o-l-c-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)