User Tools

Site Tools


130130-5910-z-topek-la-gi

5910 Zátopek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1257.4626479 ngày (3.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
130130-5910-z-topek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)