User Tools

Site Tools


130030-5775-inuyama-la-gi

Inuyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5775
Đặt tên theo Inuyama
Tên thay thế 1989 SP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0861671
Viễn điểm quỹ đạo 3.0531173
Độ lệch tâm 0.1881488
Chu kỳ quỹ đạo 1504.5527767
Độ bất thường trung bình 206.31606
Độ nghiêng quỹ đạo 11.23503
Kinh độ của điểm nút lên 204.76885
Acgumen của cận điểm 136.00717
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5775 Inuyama (1989 SP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5775 Inuyama
130030-5775-inuyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)