User Tools

Site Tools


129830-5502-brashear-la-gi

Brashear
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5502
Đặt tên theo John Brashear
Tên thay thế 1984 EC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3266731
Viễn điểm quỹ đạo 3.0159961
Độ lệch tâm 0.1290222
Chu kỳ quỹ đạo 1594.7435834
Độ bất thường trung bình 140.64617
Độ nghiêng quỹ đạo 12.32941
Kinh độ của điểm nút lên 352.70423
Acgumen của cận điểm 231.68065
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5502 Brashear (1984 EC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1984 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5502 Brashear
129830-5502-brashear-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)