User Tools

Site Tools


129730-5375-siedentopf-la-gi

Siedentopf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5375
Đặt tên theo Heinrich Siedentopf
Tên thay thế 1989 AN6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6137155
Viễn điểm quỹ đạo 3.7265347
Độ lệch tâm 0.1755166
Chu kỳ quỹ đạo 2061.6408863
Độ bất thường trung bình 300.06939
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44138
Kinh độ của điểm nút lên 89.87180
Acgumen của cận điểm 241.76236
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5375 Siedentopf (1989 AN6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5375 Siedentopf
129730-5375-siedentopf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)