User Tools

Site Tools


129630-5248-scardia-la-gi

Scardia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Debehogne-DeSanctis
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5248
Tên thay thế 1983 GQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8398328
Viễn điểm quỹ đạo 2.6012208
Độ lệch tâm 0.1714431
Chu kỳ quỹ đạo 1208.5995889
Độ bất thường trung bình 155.84307
Độ nghiêng quỹ đạo 0.35296
Kinh độ của điểm nút lên 72.10815
Acgumen của cận điểm 213.29282
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5248 Scardia (1983 GQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1983 bởi Debehogne-DeSanctis ở La Silla, Chile.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5248 Scardia
129630-5248-scardia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)