User Tools

Site Tools


129530-5137-frevert-la-gi

Frevert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Baur, J. M.
Nơi khám phá Chions
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5137
Tên thay thế 1990 VC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3810018
Viễn điểm quỹ đạo 2.7464948
Độ lệch tâm 0.0712810
Chu kỳ quỹ đạo 1499.3793194
Độ bất thường trung bình 234.20502
Độ nghiêng quỹ đạo 14.20260
Kinh độ của điểm nút lên 229.97338
Acgumen của cận điểm 24.64364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5137 Frevert (1990 VC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1990 bởi Baur, J. M. ở Chions.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5137 Frevert
129530-5137-frevert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)