User Tools

Site Tools


129430-5032-conradhirsh-la-gi

Conradhirsh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5032
Tên thay thế 1990 OO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6924442
Viễn điểm quỹ đạo 3.3208368
Độ lệch tâm 0.1045008
Chu kỳ quỹ đạo 1904.2355700
Độ bất thường trung bình 72.86504
Độ nghiêng quỹ đạo 10.57017
Kinh độ của điểm nút lên 183.79012
Acgumen của cận điểm 210.02803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5032 Conradhirsh (1990 OO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5032 Conradhirsh
129430-5032-conradhirsh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)