User Tools

Site Tools


129330-4930-rephiltim-la-gi

Rephiltim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Salyards
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4930
Tên thay thế 1983 AO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9824897
Viễn điểm quỹ đạo 3.2661491
Độ lệch tâm 0.0453954
Chu kỳ quỹ đạo 2017.1192914
Độ bất thường trung bình 196.05697
Độ nghiêng quỹ đạo 15.52752
Kinh độ của điểm nút lên 122.32685
Acgumen của cận điểm 357.35857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0720
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

4930 Rephiltim (1983 AO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1983 bởi S. Salyards ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4930 Rephiltim
129330-4930-rephiltim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)