User Tools

Site Tools


129130-4607-seilandfarm-la-gi

Seilandfarm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4607
Tên thay thế 1987 WR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2182093
Viễn điểm quỹ đạo 2.3096715
Độ lệch tâm 0.0201998
Chu kỳ quỹ đạo 1244.2163811
Độ bất thường trung bình 321.13572
Độ nghiêng quỹ đạo 2.24966
Kinh độ của điểm nút lên 250.70553
Acgumen của cận điểm 220.52419
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4607 Seilandfarm (1987 WR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1987 bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4607 Seilandfarm
129130-4607-seilandfarm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)