User Tools

Site Tools


129030-5909-nagoya-la-gi

Nagoya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5909
Đặt tên theo Nagoya
Tên thay thế 1989 UT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8049191
Viễn điểm quỹ đạo 2.6791413
Độ lệch tâm 0.1949622
Chu kỳ quỹ đạo 1226.1980065
Độ bất thường trung bình 186.38840
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14823
Kinh độ của điểm nút lên 33.08472
Acgumen của cận điểm 2.77284
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5909 Nagoya (1989 UT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5909 Nagoya
129030-5909-nagoya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)