User Tools

Site Tools


128930-5774-ratliff-la-gi

Ratliff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 7 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5774
Tên thay thế 1989 NR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0201061
Viễn điểm quỹ đạo 2.3925589
Độ lệch tâm 0.0844054
Chu kỳ quỹ đạo 1197.0295711
Độ bất thường trung bình 233.88782
Độ nghiêng quỹ đạo 9.43959
Kinh độ của điểm nút lên 311.49851
Acgumen của cận điểm 27.75799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5774 Ratliff (1989 NR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 7 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5774 Ratliff
128930-5774-ratliff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)