User Tools

Site Tools


128730-5500-twilley-la-gi

Twilley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5500
Tên thay thế 1981 WR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0792698
Viễn điểm quỹ đạo 2.4822094
Độ lệch tâm 0.0883353
Chu kỳ quỹ đạo 1258.0907906
Độ bất thường trung bình 214.34338
Độ nghiêng quỹ đạo 4.39499
Kinh độ của điểm nút lên 112.59136
Acgumen của cận điểm 341.15463
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5500 Twilley (1981 WR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1981 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5500 Twilley
128730-5500-twilley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)