User Tools

Site Tools


128630-5374-hokutosei-la-gi

Hokutosei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yanai và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5374
Đặt tên theo Hokutosei
Tên thay thế 1989 AM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8940377
Viễn điểm quỹ đạo 3.4732697
Độ lệch tâm 0.0909697
Chu kỳ quỹ đạo 2074.8521351
Độ bất thường trung bình 77.60631
Độ nghiêng quỹ đạo 12.28569
Kinh độ của điểm nút lên 300.11742
Acgumen của cận điểm 251.65409
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0606
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.20

5374 Hokutosei (1989 AM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1989 bởi Yanai và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5374 Hokutosei
128630-5374-hokutosei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)