User Tools

Site Tools


128530-5247-krylov-la-gi

Krylov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5247
Đặt tên theo Ivan Krylov
Tên thay thế 1982 UP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9577961
Viễn điểm quỹ đạo 2.7112253
Độ lệch tâm 0.1613677
Chu kỳ quỹ đạo 1302.8434196
Độ bất thường trung bình 195.79108
Độ nghiêng quỹ đạo 23.49061
Kinh độ của điểm nút lên 221.42194
Acgumen của cận điểm 35.64610
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5247 Krylov (1982 UP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5247 Krylov
128530-5247-krylov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)