User Tools

Site Tools


128230-4823-libenice-la-gi

Libenice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4823
Tên thay thế 1986 TO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9291026
Viễn điểm quỹ đạo 2.3904556
Độ lệch tâm 0.1068056
Chu kỳ quỹ đạo 1159.3443071
Độ bất thường trung bình 283.52639
Độ nghiêng quỹ đạo 1.11809
Kinh độ của điểm nút lên 334.10057
Acgumen của cận điểm 52.45442
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

4823 Libenice (1986 TO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4823 Libenice
128230-4823-libenice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)