User Tools

Site Tools


128130-4606-saheki-la-gi

Saheki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tsutomu Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4606
Tên thay thế 1987 UM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0205155
Viễn điểm quỹ đạo 2.4826275
Độ lệch tâm 0.1026199
Chu kỳ quỹ đạo 1234.0337881
Độ bất thường trung bình 291.05904
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63020
Kinh độ của điểm nút lên 241.42976
Acgumen của cận điểm 251.82441
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

4606 Saheki (1987 UM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1987 bởi Tsutomu Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4606 Saheki
128130-4606-saheki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)