User Tools

Site Tools


128030-4400-bagryana-la-gi

Bagryana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bulgarian National Observatory
Nơi khám phá Rozhen
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4400
Đặt tên theo Elisaveta Bagriana
Tên thay thế 1985 QH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0411632
Viễn điểm quỹ đạo 2.6955462
Độ lệch tâm 0.1381514
Chu kỳ quỹ đạo 1331.2773480
Độ bất thường trung bình 44.40419
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38446
Kinh độ của điểm nút lên 352.21181
Acgumen của cận điểm 26.95055
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4400 Bagryana (1985 QH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1985 bởi Bulgarian National Observatory ở Rozhen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4400 Bagryana
128030-4400-bagryana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)