User Tools

Site Tools


127930-xu-n-h-a-th-tr-n-la-gi

Xuân Hòa là thị trấn huyện lị của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Trường Hà, xã Kéo Yên, xã Vần Dính thuộc huyện Hà Quảng
  • Đông giáp xã Vần Dính, Phù Ngọc thuộc huyện Hà Quảng
  • Nam giáp xã Đào Ngạn thuộc huyện Hà Quảng, xã Dân Chủ thuộc huyện Hòa An
  • Tây giáp xã Quý Quân, xã Nà Sác thuộc huyện Hà Quảng

Thị trấn Xuân Hòa có tuyến tỉnh lộ 203 chạy qua và nằm trên đường đi đến khu du lịch hang Pắc Bó. Thị trấn có suối Lê Nin chảy từ khu vực hang Pắc Bó qua địa bàn và thuộc lưu vực thượng lưu của sông Bằng. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Xuân Hòa có 3.972 cư dân, trong đó có 1.989 nam và 1.983 nữ.[1]

Thị trấn Xuân Hòa được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 2006 trên cơ sở điều chỉnh 3.395 ha diện tích tự nhiên và 3.460 nhân khẩu của xã Xuân Hoà.[2] Thị trấn Xuân Hòa bao gồm các xóm Cốc Gọ, Bản Giàng 1, Bản Giàng 2, Mai Nưa, Nà Chang, Nà Ngần, Khuổi Tèn, Nà Vạc 1, Nà Vạc 2, Yên Luật, Đôn Chương, Tả Pàng, Khuổi Pàng, Mường Lế, Cốc Chủ, Bản Noọc, Bản Cải. Các núi chính trên địa bàn thị trấn là Khuổi Tèn, Mu Lư và Phia Son.

127930-xu-n-h-a-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)