User Tools

Site Tools


127830-5908-aichi-la-gi

Aichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5908
Đặt tên theo Aichi Prefecture
Tên thay thế 1989 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8562984
Viễn điểm quỹ đạo 2.6513392
Độ lệch tâm 0.1763764
Chu kỳ quỹ đạo 1235.8817673
Độ bất thường trung bình 153.64678
Độ nghiêng quỹ đạo 5.98690
Kinh độ của điểm nút lên 206.86558
Acgumen của cận điểm 206.25721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5908 Aichi (1989 UF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5908 Aichi
127830-5908-aichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)