User Tools

Site Tools


127730-5772-johnlambert-la-gi

Johnlambert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5772
Tên thay thế 1988 LB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2233304
Viễn điểm quỹ đạo 2.8833646
Độ lệch tâm 0.1292488
Chu kỳ quỹ đạo 1490.2644131
Độ bất thường trung bình 297.17461
Độ nghiêng quỹ đạo 12.25574
Kinh độ của điểm nút lên 275.42592
Acgumen của cận điểm 8.29331
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5772 Johnlambert (1988 LB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 6 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5772 Johnlambert
127730-5772-johnlambert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)