User Tools

Site Tools


127630-5640-yoshino-la-gi

Yoshino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và M. Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5640
Tên thay thế 1989 UR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9763997
Viễn điểm quỹ đạo 3.3173739
Độ lệch tâm 0.2533116
Chu kỳ quỹ đạo 1572.9012876
Độ bất thường trung bình 143.67279
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12648
Kinh độ của điểm nút lên 166.78408
Acgumen của cận điểm 173.65555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5640 Yoshino (1989 UR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1989 bởi M. Mukai và M. Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5640 Yoshino
127630-5640-yoshino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)