User Tools

Site Tools


127530-5498-gustafsson-la-gi

Gustafsson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lagerkvist, C.-I.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5498
Tên thay thế 1980 FT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9171936
Viễn điểm quỹ đạo 2.5778688
Độ lệch tâm 0.1469780
Chu kỳ quỹ đạo 1230.7136488
Độ bất thường trung bình 327.80674
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10806
Kinh độ của điểm nút lên 210.92482
Acgumen của cận điểm 131.72735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

5498 Gustafsson (1980 FT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi Lagerkvist, C.-I. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5498 Gustafsson
127530-5498-gustafsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)