User Tools

Site Tools


127430-5372-bikki-la-gi

Bikki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5372
Tên thay thế 1987 WS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8278925
Viễn điểm quỹ đạo 3.3257941
Độ lệch tâm 0.0809111
Chu kỳ quỹ đạo 1971.3171169
Độ bất thường trung bình 13.29294
Độ nghiêng quỹ đạo 12.21875
Kinh độ của điểm nút lên 19.47558
Acgumen của cận điểm 292.29546
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5372 Bikki (1987 WS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1987 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5372 Bikki
127430-5372-bikki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)