User Tools

Site Tools


127330-5246-migliorini-la-gi

5246 Migliorini (1979 OB) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1979 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

127330-5246-migliorini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)