User Tools

Site Tools


127230-5135-nibutani-la-gi

Nibutani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5135
Đặt tên theo Nibutani
Tên thay thế 1990 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9537563
Viễn điểm quỹ đạo 2.5252195
Độ lệch tâm 0.1275879
Chu kỳ quỹ đạo 1224.1129440
Độ bất thường trung bình 193.46945
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30573
Kinh độ của điểm nút lên 35.55886
Acgumen của cận điểm 230.00811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5135 Nibutani (1990 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5135 Nibutani
127230-5135-nibutani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)