User Tools

Site Tools


127130-5030-gyldenkerne-la-gi

Gyldenkerne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5030
Tên thay thế 1988 VK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0532346
Viễn điểm quỹ đạo 2.4709912
Độ lệch tâm 0.0923377
Chu kỳ quỹ đạo 1242.7101243
Độ bất thường trung bình 84.79507
Độ nghiêng quỹ đạo 8.88978
Kinh độ của điểm nút lên 25.94350
Acgumen của cận điểm 207.92460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5030 Gyldenkerne (1988 VK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1988 bởi Poul Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5030 Gyldenkerne
127130-5030-gyldenkerne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)