User Tools

Site Tools


126930-4605-nikitin-la-gi

Nikitin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4605
Tên thay thế 1987 SV17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8861344
Viễn điểm quỹ đạo 2.5705122
Độ lệch tâm 0.1535634
Chu kỳ quỹ đạo 1214.9705020
Độ bất thường trung bình 65.28405
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14434
Kinh độ của điểm nút lên 284.43708
Acgumen của cận điểm 99.31217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4605 Nikitin (1987 SV17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4605 Nikitin
126930-4605-nikitin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)