User Tools

Site Tools


126730-5771-somerville-la-gi

Somerville
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5771
Đặt tên theo Mary Somerville
Tên thay thế 1987 ST1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4199298
Viễn điểm quỹ đạo 3.8447992
Độ lệch tâm 0.2274431
Chu kỳ quỹ đạo 2024.9153459
Độ bất thường trung bình 251.72299
Độ nghiêng quỹ đạo 8.23683
Kinh độ của điểm nút lên 288.60428
Acgumen của cận điểm 101.11859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0372
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.40

5771 Somerville (1987 ST1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5771 Somerville
126730-5771-somerville-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)