User Tools

Site Tools


126630-5638-deikoon-la-gi

Deikoon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5638
Tên thay thế 1988 TA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7083222
Viễn điểm quỹ đạo 5.8350220
Độ lệch tâm 0.1068636
Chu kỳ quỹ đạo 4421.0049313
Độ bất thường trung bình 325.90992
Độ nghiêng quỹ đạo 10.89985
Kinh độ của điểm nút lên 156.00745
Acgumen của cận điểm 91.88043
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.0

5638 Deikoon (1988 TA3) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5638 Deikoon
126630-5638-deikoon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)