User Tools

Site Tools


126330-5245-maslyakov-la-gi

Maslyakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5245
Tên thay thế 1976 GR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9369350
Viễn điểm quỹ đạo 2.3859070
Độ lệch tâm 0.1038604
Chu kỳ quỹ đạo 1160.6665205
Độ bất thường trung bình 7.77586
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25214
Kinh độ của điểm nút lên 146.14153
Acgumen của cận điểm 87.88861
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5245 Maslyakov (1976 GR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5245 Maslyakov
126330-5245-maslyakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)