User Tools

Site Tools


126230-5134-ebilson-la-gi

Ebilson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5134
Tên thay thế 1990 SM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6833823
Viễn điểm quỹ đạo 2.8987835
Độ lệch tâm 0.0385874
Chu kỳ quỹ đạo 1703.1681625
Độ bất thường trung bình 3.34028
Độ nghiêng quỹ đạo 8.11137
Kinh độ của điểm nút lên 90.47883
Acgumen của cận điểm 198.83964
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5134 Ebilson (1990 SM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5134 Ebilson
126230-5134-ebilson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)