User Tools

Site Tools


126130-5029-ireland-la-gi

Ireland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5029
Tên thay thế 1988 BL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6692707
Viễn điểm quỹ đạo 3.2023685
Độ lệch tâm 0.0907920
Chu kỳ quỹ đạo 1837.3524568
Độ bất thường trung bình 116.89465
Độ nghiêng quỹ đạo 19.37420
Kinh độ của điểm nút lên 28.81690
Acgumen của cận điểm 334.17217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5029 Ireland (1988 BL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5029 Ireland
126130-5029-ireland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)