User Tools

Site Tools


126030-4821-bianucci-la-gi

Bianucci
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi DeSanctis, G.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4821
Tên thay thế 1986 EE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6224166
Viễn điểm quỹ đạo 3.6441726
Độ lệch tâm 0.1630482
Chu kỳ quỹ đạo 2025.8173540
Độ bất thường trung bình 27.29555
Độ nghiêng quỹ đạo 1.17868
Kinh độ của điểm nút lên 153.91820
Acgumen của cận điểm 328.88819
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4821 Bianucci (1986 EE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1986 bởi DeSanctis, G. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4821 Bianucci
126030-4821-bianucci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)