User Tools

Site Tools


125930-4711-kathy-la-gi

Kathy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 5 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4711
Tên thay thế 1989 KD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7701724
Viễn điểm quỹ đạo 2.9946054
Độ lệch tâm 0.2569759
Chu kỳ quỹ đạo 1343.1280198
Độ bất thường trung bình 335.17820
Độ nghiêng quỹ đạo 10.22850
Kinh độ của điểm nút lên 113.94131
Acgumen của cận điểm 242.87517
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4711 Kathy (1989 KD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1989 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4711 Kathy
125930-4711-kathy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)