User Tools

Site Tools


125830-4604-stekarstrom-la-gi

4604 Stekarstrom (tên chỉ định: 1987 SK) là một vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata ở Toyota (thành phố), Aichi, Nhật Bản, ngày 18 tháng 9 năm 1987. Nó được đặt tên cho Stephen và Karen Strom, hay nhà thiên văn và chụp ảnh Hoa Kỳ.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
125830-4604-stekarstrom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)