User Tools

Site Tools


125630-thanh-nh-t-la-gi

Thanh Nhật là thị trấn huyện lị của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đức Quang, xã Thắng Lợi,
  • Đông giáp xã Quang Long, xã Việt Chu
  • Nam giáp xã Vinh Quý
  • Tây giáp xã An Lạc

Thị trấn Thanh Nhật có hai tuyến tỉnh lộ 214 và 207 đia trên địa bàn và giao với nhau tại trung tâm của thị trấn. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Thanh Nhật có 2.969 cư dân, trong đó có 1.434 nam và 1.535 nữ.[1]

Thị trấn Thanh Nhật được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 2006 trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 1.580 ha diện tích tự nhiên và 2.751 người của xã Thanh Nhật.[2] Thị trấn Thanh Nhật gồm các xóm: Đoỏng Hủ, Đoỏng Đeng, Đoỏng Hoan, Huyền Ru, Kéo Si, Nà Ến, Lũng Đốn, Ngườm Khang, Sộc Quân, Bó Rạc, Lũng Đốn, Đông Mu và khu phố Hạ Lang. Núi chính của thị trấn là núi Lũng Duốc. Trên địa bàn thị trấn có chùa Sùng Phúc.

125630-thanh-nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)